Gdje se nalazimo?

Kontaktirajte nas


Anilox d.o.o.
Industrijska ulica 2
52341 Žminj, Hrvatska

tel.: +385 (0)52 845 400
fax: +385 (0)52 845 410
e-mail: anilox@anilox.hr


Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.