Valjci za duboki tisak


Valjak za duboki tisak je kompleksan proizvod jer je rezultat spoja nekoliko različitih tehnologija:

  • tehnička priprema i izrada
  • konstrukcija tijela
  • elektrokemijski postupak nanošenja bakrenog sloja
  • završna mehanička obrada prije graviranja
  • elektronsko graviranje ili elektrokemijsko jetkanje
  • završno tvrdo kromiranje
  • probni otisak kao završna kontrola

Stroga kontrola i mjerenje tijekom svih faza proizvodnje, tj. kroz svaku pojedinu radnu operaciju osigurava izradu kvalitetnog proizvoda. Zbog toga se u Aniloxu jednaka pozornost pridaje tehničkim karakteristikama valjaka (geometrija valjka, obrađenost površine, tvrdoća itd.), kao i samom graviranju, te je ustanovljen proizvodni tijek koji sa pratećom dokumentacijom omogućava prijelaz valjka iz jedne proizvodne faze u drugu samo ako su sve mjerene i kontrolirane veličine unutar zadanih tolerancija. U uskoj suradnji s kupcem, te u skladu s njegovim proizvodnim uvjetima, a to znači primjenom Color managementa i odabirom parametara graviranja za konkretnog kupca dobivamo valjak koji kupcu daje optimalan rezultat u tisku. Posebno smo ponosni što naši kupci često ističu da koristeći naš valjak već unaprijed znaju da u tisku neće imati nikakvih problema! To znači da su izmjene na tiskarskom stroju brze, da se koristi standardizirana priprema boja na stroju, čime se postiže velika početna ušteda vremena i materijala. Tako smo ispunili naša dva najvažnija kriterija u radu – kvalitetan proizvod i zadovoljstvo našeg kupca kao korisnika tog proizvoda.


Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.