Specijalna proizvodnja


Anilox je tehnički dobro opremljen, ima iskusne stručnjake iz više tehničkih područja te se povrh proizvodnih djelatnosti bavi i razvojem i istraživanjem novih proizvoda i tehnologija. Neke od novih tehnologija već u primjeni:

  • Upravljanje sustavom boja na dislociranim pozicijama (Color management)
  • Primjena visokorefleksnih metalnih boja sa lisnatim pigmentima – (vizualni efekti/sustavi zaštite).
  • Valjci u proizvodnji kartona
  • Zaštita polariziranih filmova (optička industrija).
  • Kodiranje informacija u tisku plastične fleksibilne ambalaže (sustavi zaštite).
  • Uporaba polariziranog svjetla i polarizatora (zaštitni sustavi/vizualni efekti)

Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.