EU-projekti


Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Anilox d.o.o. integracijom i modernizacijom poslovnih procesa

Nositelj: Anilox d.o.o. Industrijska ulica 2, 52341 Žminj

Cilj projekta i kratak opis aktivnosti:

Rješavanjem ključnog problema nedovoljne povezanosti poslovnih procesa i zastarjelosti trenutnih IKT rješenja Anilox će osigurati otvaranje novih radnih mjesta, optimiziranje poslovanja te povećanje vlastite konkurentnosti na tržištu regije. Glavni učinci projekta su povećanje poslovnih prihoda, produktivnosti rada i kvalitete konačnog proizvoda, povećanje obima proizvodnje, smanjenje troškova pripreme i proizvodnje te smanjenje potrošnje energije. Anilox će stvoriti preduvjete za razvoj inovativnosti, proširenje kapaciteta te time osigurati svoju poziciju na tržištu.

Aktivnosti u projektu su sljedeće:

  1. Upravljanje projektom – omogućava uspješnu i pravovremenu provedbu projekta.
  2. Priprema natječajne dokumentacije i provođenje postupka nabave – provedba postupka nabave osigurava ostvarenje ostalih planiranih rezultata projekta.
  3. Instaliranje i postavljanje opreme i sustava – uključuje implementaciju opreme i programskih sustava
  4. Obuka djelatnika za rad s novim sustavima –Ova aktivnost predstavlja jedan od osnovnih nematerijalnih preduvjeta za osiguranje pune funkcionalnosti i spremnosti za rad djelatnika s novim sustavima.
  5. Promocija društva ciljanim skupinama i osiguranje vidljivosti projekta – cilj ove aktivnosti je informirati ciljne skupine, krajnje korisnike i širu javnost o ciljevima i rezultatima projekta. Pored toga, cilj je osigurati vidljivost projekta, odnosno informirati javnost da je projekt financiran sredstvima Europske unije, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta (kn) = 1.067.130,00

Iznos bespovratnih sredstava (kn) = 746.991,00

Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova (%) = 70%

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2015. – srpanj 2016.

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osobe za dodatne informacije

Zdenko Močibob

Daniel Pucić

Dodatne informacije

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo poduzetništva i obrta

pitanja@minpo.hr

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

info@safu.hr

fond-za-regionalni-razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Anilox d.o.o.


Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.