Ambalaža


Ambalaža je vrlo važan dio svakog proizvoda, a njezina proizvodnja ujedinjuje nekoliko različitih područja, a to su idejno rješenje, tehnička razrada, važeći propisi, odabir materijala, tehnike tiska itd. Grafička priprema je veza između idejnog rješenja i tehničke izvedbe proizvoda, pa smo u Aniloxu usmjereni na otvorenu komunikaciju sa dizajnerima, tiskarima, kao i krajnjim korisnicima ambalaže kako bi zajedno ostvarili za sve optimalan proizvod.


Garancija kvalitete

Imamo uspostavljen djelotvoran sustav upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Također prepoznali smo i prihvatili odgovornost za čist i zdrav okoliš. Sredina u kojoj radimo poznata je kao prirodno i ekološki sačuvana i zdrava.